Samsung RS 80A

Υψηλής-ανάλυσης εικόνες για σίγουρη διάγνωση

Ενισχυμένες τεχνολογίες που επεκτείνουν τις δυνατότητες

Οι προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτει το υπερηχογραφικό σύστημα RS80A with Prestige βασίζονται στις επιτυχείς τεχνολογίες της Samsung, συμπεριλαμβάνοντας ανώτερη ποιότητα εικόνας και ταυτόχρονα προσφέροντας αποκλειστικές επιλογές. Χαρακτηριστικά όπως το S-Fusion, και το S-Shearwave παρέχουν διαγνωστική σιγουριά και άνεση στον χρήστη στις απαιτητικές διαδικασίες.

Διαμορφωτής S-Vision

Ο διαμορφωτής S-Vision επιδεικνύει μια ευκρινέστερη εικόνα που λαμβάνει τα επιστρεφόμενα σήματα μέσω ενός εξελιγμένου ψηφιακού συστήματος φιλτραρίσματος καταλήγοντας σε μειωμένη ασάφεια και λιγότερο θόρυβο. Ενισχύει την ποιότητα της εικόνας με καλύτερη ευκρίνεια και σταθερά αποτελέσματα.


Βασικά εργαλεία για χειρουργικές επεμβάσεις

Η Samsung ξεπερνά τα όρια της υπερηχογραφικής τεχνολογίας. Με κορυφαίες τεχνολογίες όπως η εφαρμογή S-Fusion και η εφαρμογή S-Tracking, μπορείτε να αναμένετε ακρίβεια στις επεμβατικές εξετάσεις.

Τεχνολογία-αιχμής για διαγνωστικές προκλήσεις

Με προηγμένες τεχνολογίες όπως οι εφαρμογές S-Shearwave και CEUS+ ο αριθμός των βιοψιών μπορεί να μειωθεί, οι αλλοιώσεις γίνονται ορατές και οι εξετάσεις είναι ευκολότερο να υλοποιηθούν.

S-Fusion

Η εφαρμογή S-Shearwave ανιχνεύει την ταχύτητα του κύματος διάτμησης που διαδίδεται μέσω της στοχευόμενης αλλοίωσης και απεικονίζει την αριθμητική μέτρηση της σκληρότητας σε kPa ή m/s μαζί με έναν Αξιόπιστο Δείκτη Μέτρησης (RMI)*. Επίσης παρέχει μια Σειρά Παραλλαγών(VR), μια σειρά τιμών, που διαισθητικά επιδεικνύουν την ανομοιομορφία σκληρότητας του ιστού στην Περιοχή Ενδιαφέροντος (ROI). Ευρύτερο φάσμα σημαίνει λιγότερη ανομοιομορφία σκληρότητας ιστού. Στο προφίλ οθόνης , ο χρήστης μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί κάθε τιμή μέτρησης ανάλογα με τον Αξιόπιστο Δείκτη Μέτρησης της. Η εφαρμογή S-Shearewave ενισχύει την μείωση του αριθμού των επεμβατικών βιοψιών του συκωτιού παρέχοντας ποσοτική χαρακτηριστική πληροφορία ιστού.

CEUS+

Η τεχνολογία CEUS+ χρησιμοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες των παραγόντων αντίθεσης των υπερήχων. Κατά την διέγερση με χαμηλό MI οι μίκρο-φυσαλίδες ταλάντωσης αντανακλούν ταυτόχρονα τις βασικές συχνότητες και τα αρμονικά σήματα. Στην CEUS+ αρμονική εικόνα στα αριστερά απεικονίζονται τα διαχεόμενα μέρη και στην δεξιά πλευρά η συμβατική δισδιάστατη εικόνα.

S-Tracking

Η εφαρμογή S-Tracking αυξάνει το ύψος ακρίβειας κατά την διάρκεια επεμβατικών διαδικασιών παρέχοντας την προσομοιωμένη διαδρομή της βελόνας και την ένδειξη του στόχου στην πραγματική υπερηχογραφική εικόνα. Η εφαρμογή Clear Track, μια από τις δύο λειτουργίες που παρέχονται από την S-Tracking τεχνολογία, διασφαλίζει την ακρίβεια χρησιμοποιώντας μια ειδική βελόνα με άκρο αισθητήρα. Η εφαρμογή Virtual Track χρησιμοποιεί γενικής χρήσης βελόνες κατά την διαδικασία, παρέχοντας ακρίβεια και οικονομικό όφελος ταυτόχρονα.

Επιτεύγματα που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο

Έγκαιρη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων και κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου


Προηγμένο QuickScan™

Η προηγμένη τεχνολογία του QuickScanTM παρέχει αισθητική βελτιστοποίηση της κλίμακας του γκρι και των παραμέτρων της απεικόνισης Doppler. Με ένα πάτημα του QuickScanTM κουμπιού ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και η ροή εργασίας προσαρμόζοντας τις λειτουργίες συμπεριλαμβάνοντας την ενίσχυση χρώματος και τη θέση του πλαισίου χρώματος.

Auto IMT+™

Η εφαρμογή Auto IMT+™ είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης που αναλύει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής πάθησης του ασθενή. Επιτρέπει την εύκολη μέτρηση του ενδοθηλιακού πάχους ταυτόχρονα του πρόσθιου και του οπίσθιου τοιχώματος της κοινής καρωτίδας με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτή η απλή διαδικασία ενισχύει την εξεταστική παραγωγικότητα και προσθέτει διαγνωστική αξία.

Arterial Analysis

Η εφαρμογή Arterial Analysis ανιχνεύει τις λειτουργικές αλλαγές των αγγείων, παρέχοντας μετρήσεις όπως η σκληρότητα και το ενδοθηλιακό πάχος. Δεδομένου ότι οι λειτουργικές αλλαγές εμφανίζονται πριν τις μορφολογικές αλλαγές, αυτή η τεχνολογία υποστηρίζει την γρήγορη ανίχνευση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Strain+

Η εφαρμογή Strain+ εμφανίζει ποσοτικά το Bull’s Eye που απεικονίζει την αριστερή κίνηση της κοιλίας και τον συγχρονισμό με μια ματιά.

Stress Echo

Το πακέτο Stress Echo περιλαμβάνει τις μετρήσεις κίνησης των τοιχωμάτων και την αναφορά. Αυτό περιλαμβάνει το Stress Echo Άσκησης, το φαρμακολογικό Stress Echo, το διαστολικό Stress Echo και το ελεύθερα προγραμματιζόμενο Stress Echo.

Σταθερή ανάλυση και ταξινόμηση

Για μια καλύτερη υπερηχογραφική αξιολόγηση μαστού η Samsung προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρήσιμης απεικόνισης και ποσοτικά εργαλεία.

S-Detect™ για τον Μαστό

Η εφαρμογή S-Detect™ χρησιμοποιεί Σύστημα-Αναφορών Απεικόνισης Μαστού και Σύστημα Δεδομένων(BI-RADS®) για τυποποιημένη ανάλυση και ταξινόμηση των ύποπτων αλλοιώσεων. Απλά επιλέγοντας την ύποπτη περιοχή, οριοθετείται η περιοχή της αλλοίωσης, δίδονται τα χαρακτηριστικά της βλάβης και μια αναφορά αν η αλλοίωση είναι καλοήθης ή κακοήθης. Μια τέτοια τεχνολογία βοηθάει για μια πιο ακριβής διάγνωση, ενώ βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην ροή εργασίας και μειώνει το χρόνο που οι χρήστες καταναλώνουν σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.

E-Breast™ (ElastoScan™ για μαστό)

Η E-Breast™ είναι μια τεχνολογία που υπολογίζει το λόγο έντασης μεταξύ του επιλεγμένου στόχου και του περιβάλλοντος λιπώδους ιστού. Αντίθετα από την συνηθισμένη υπερηχογραφική ελαστογραφία, η E-Breast™ απαιτεί επιλογή μιας περιοχής ενδιαφέροντος από τον χρήστη. Αυτή η απλοποιημένη διαδικασία ενισχύει τη συνοχή και μειώνει την πιθανότητα λάθους μέσω περιορισμού του βήματος χειροκίνητης επιλογής του περιβάλλοντος λιπώδους ιστού.

3D Γραμμικός ηχοβολέας όγκου

Δεδομένα όγκου πολλαπλών διαστάσεων που αποκτήθηκαν από 3D Γραμμικό ηχοβόλεα όγκου απεικονίζουν τη δομή των στοχευόμενων επιπέδων με ένα μόνο βήμα. Συνεπώς, ενισχύει τους χρήστες να παρέχουν μια πιο ακριβής και αποτελεσματική διάγνωση.

Ανώτερη ευκρίνεια εικόνας με ενισχυμένη τεχνολογία

Τμήματα

digital mastography of a woman by a doctor

Ψηφιακής Μαστογραφίας

doctor smiling at the camera in her office

Μικροβιολογικό

view of the gynaecology department in medicus medical center

Γυναικολογικό

doctor handshaking his patient both smiling

Ουρολογικό

woman pointing to her eye and an eye testing board behind her

Οφθαλμολογικό

bone density testing machine

Οστικής Πυκνότητας

doctor smiling at the camera in her office

Ενδοκρινολογικό

ultrasonic machine

Υπερηχοτομογράφος

Doctor holding heart

Καρδιολογικό

doctor checking womans throat for thyroid

Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Ενδοκρινών Αδένων

closeup photo of a microscope

Κυτταρολογικό

illustration of the anatomy of a wmonas breast

Χειρουργικής Μαστού

Τελευταία Άρθρα