Αιματολογικός έλεγχος Ι

 

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική εξέταση αίματος

 Αιματοκρίτης

 Λευκά αιμοσφαίρια

 Ερυθρά αιμοσφαίρια

 Αιμοπετάλια

 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

 Σάκχαρο ορού

 Ουρία ορού

 Χοληστερίνη ολική

 Κρεατινίνη ορού

 Τριγλυκερίδια ορού

 Χοληστερίνη HDL ορού

 Χοληστερίνη LDL ορού

 Αθηρωματικός δείκτης

 Τρανσαμινάση SGOT

 Τρανσαμινάση SGPT

 Γενική εξέταση ούρων

Κόστος: 30€  

Comodo SSL