Ουρολογικό τμήμα στο Medicus Center

Ουρολογικό τμήμα στο Medicus-Center

 

Η Ουρολογία είναι η χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος ανδρών και γυναικών, καθώς και των παθήσεων του γεννητικού συστήματος του άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα η Ουρολογία ασχολείται με παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος (νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστης και ουρήθρας) σε άνδρες και γυναίκες, καθώς επίσης με παθήσεις του γεννητικού συστήματος του άνδρα (όρχεων, επιδιδυμίδων, σπερματοδόχων κύστεων και εκσπερματιστικών πόρων, προστάτη αδένα και πέους).

Πιο συγκεκριμένα η ουρολογία καλύπτει τα εξής πεδία: ουρολογική ογκολογία (καρκίνος νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστεως, προστάτη, όρχεων, πέους), καλοήθεις παθήσεις του προστάτη λιθίαση ουροποιητικού, λοιμώξεις, ανδρολογία (στυτική δυσλειτουργία, πρόωρη εκσπερμάτιση), ακράτεια, λειτουργικές διαταραχές ουροποιητικού.

Η θεραπευτική προσέγγιση -αναλόγως της πάθησης- άπτεται όλων των κλασσικών και σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών καλύπτοντας όλο το φάσμα των ανοιχτών ελάχιστα επεμβατικών λαπαροσκοπικών χειρουργείων και ελάχιστα επεμβατικών χειρουργειών ενδοουρολογίας.

ΣΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΝΕΦΡΟΙ, ΚΥΣΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ, ΟΡΧΕΙΣ, ΠΕΟΣ)
  • ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
  • ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ
  • ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

 

Comodo SSL