Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υπερηχοτομογράφο  Samsung RS 80A ο οποίος προσφέρει υπερηχοτομογραφίας, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση και η ελαστογραφία.

Καλύπτει όλο το εύρος της διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίας (υπερηχογραφήματα κοιλίας, μαστού, μυοσκελετικού, αγγείων, θυρεοειδούς, παίδων) και όλο το φάσμα της επεμβατικής υπερηχοτομογραφίας (βιοψίες, παρακεντήσεις, παροχετεύσεις, κατευθυνόμενες εγχύσεις).

Τα αποτελέσματα των βιοψιών και παρακεντήσεων είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών.

Μοναδική καινοτομία του εργαστηρίου αποτελεί το ρομποτικό σύστημα βιοψιών Coelis.

Η υπερηχοτομογραφία είναι μία ιατρική απεικονιστική μέθοδος που παράγει εικόνες μερών του ανθρωπίνου σώματος χρησιμοποιώντας τους υπερήχους. Ο υπερηχοτομογράφος είναι ένα μηχάνημα με αρχιτεκτονική όμοια με αυτή του ηλεκτρονικού υπολογιστή που δέχεται σήματα από έναν πομποδέκτη,

τα επεξεργάζεται και τα μετατρέπει σε εικόνες σε ασπρόμαυρη ή έγχρωμη μορφή. Ο πομποδέκτης είναι το περιφερειακό εξάρτημα του μηχανήματος το οποίο στέλνει υπερήχους προς το σώμα με κατεύθυνση που καθορίζει ο εξεταστής και ταυτοχρόνως δέχεται τις ανακλάσεις που μετατρέπει σε εικόνα.
ultrasonography image of kidney by Samsung RS-80AΚάθε ιστός του σώματος έχει μια ειδική συμπεριφορά στους υπερήχους κι έτσι ανακλά, διαθλά ή "απορροφά" διαφορετικό ποσό κυμάτων από αυτά που δέχεται. Έτσι ο υπολογιστής αφού δεχτεί τις ανακλάσεις και γνωρίζοντας το ποσό των κυμάτων που στάλθηκαν, αποδίδει ένα χρώμα ή μιά απόχρωση του γκρι σε κάθε ιστό και τα εμφανίζει σε μία οθόνη σαν εικόνες. Οι εικόνες αυτές μελετώνται από τον εξεταστή κι αυτός με τη σειρά του εξάγει διαγνωστικά συμπεράσματα.

Πάνω σε αυτές τις βασικές αρχές στηρίζεται η υπερηχοτομογραφία. Τη λέμε τομογραφία επειδή οι υπέρηχοι που στέλνει ο πομποδέκτης είναι σε διάταξη επιπέδου και ο υπολογιστής κάνει εικόνες που μοιάζουν με πραγματικές τομές των εξεταζομένων μερών ή οργάνων.

 

 

 

 

Comodo SSL