Το γυναικολογικό τμήμα, στελεχώνεται από έμπειρους ιατρούς Γυναικολόγους που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρόληψη των γυναικολογικών παθήσεων και ειδικότερα στη διαχείριση του κινδύνου από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Γυναικολογία είναι κλάδος της ιατρικής που μελετά τον οργανισμό της γυναίκας και το γενετικό της σύστημα από μορφολογική, φυσιολογική αλλά και παθολογική άποψη.

Έως τα μέσα του 19ου αιώνα, η γυναικολογία περιοριζόταν μόνο στην μελέτη των παθήσεων των θηλυκών γεννητικών οργάνων. Με την πρόοδο όμως της ιατρικής και ιδιαίτερα της χειρουργικής, καθώς και με τη διεύρυνση των γνώσεων της ενδοκρινολογίας και της ψυχιατρικής, η γυναικολογία μελετά σήμερα όλους τους τομείς της γυναικείας συμπεριφοράς. Η γυναίκα που θα πάει πρώτη φορά στο γυναικολόγο πρέπει να είναι άνω τον 18 ετών.

Ο τοκετός είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα του κλάδου της γυναικολογίας.

Comodo SSL