Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Annual Checkup Discount Package

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 95€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική εξέταση αίματος
 CRP
 Σάκχαρο
 Γλυκοζυλιωμένη
 Ουρία
 Κρεατινίνη
TSH
Ολική Χοληστερόλη
HDL
LDL
 Τριγλυκερίδια
 Σίδηρος
 φερριτίνη
Κάλιο
Νάτριο
Μαγνήσιο
Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
Υπερηχογράφημα Άνω – Κάτω Κοιλίας
 CPK
 Ασβέστιο
Ολικά Λιπίδια
Τρίπλεξ Καρδιάς
Καρδιολογική Εκτίμηση
Πιστ.Άθλησης για Covid-19

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές