Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Lab vials for exams

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ I

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική αίματος
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Αιμοπετάλια
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο
 Ουρία
 Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
 SGPT
 Γενική ούρων

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ II

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική αίματος
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Αιμοπετάλια
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο
 Ουρία
 Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Ουρικό οξύ
Τριγλυκερίδια
 Αθηρωματικός δείκτης
 Ολικά Λιπίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
Γενική ούρων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ I

Κόστος: 20€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Αντιθυρεοειδικά αντισώματα
 Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
 Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ II

Κόστος: 25€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
TSH

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ III

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Αντιθυρεοειδικά αντισώματα
 Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
 Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)
Τ3
 Τ4
TSH

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΟΣ I

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΗΚΓ
 Triplex Καρδιάς
Κλινική Εξέταση
Πιστοποιητικό ασθενούς

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CHECK UP

Κόστος: 100€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΗΚΓ
 Triplex Καρδιάς
Τεστ Κοπώσεως
Κλινική Εξέταση
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κόστος: 18€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή μαστογραφία
 Υπερηχογράφημα μαστών

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Κόστος: 75€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχογράφημα μαστών
 Ψηφιακή μαστογραφία
Επίσκεψη σε χειρουργικό μαστού

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 65€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Test PAP
 Καλλιέργεια κολπικού υγρού αερόβια-αναερόβια
Μικροσκοπική εξέταση κολπικού υγρού
Έλεγχος για μυκόπλασμα-ουρεόπλασμα κολπικού υγρού
Καλλιέργεια για Mycoplasma Hominis
Καλλιέργεια για Ureoplasma Urealiticum
Ανίχνευση για Clamydia-Trachomatis

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 120€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική εξέταση αίματος
Ομάδα αίματος
RH (Rhesus)
Σάκχαρο ορού
Ουρία ορού
Φερριτίνη ορού
Σίδηρος ορού (Fe)
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
HBsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο)
Μυκόπλασμα-Ουρεόπλασμα κολπικού υγρού
Αντισώματα IGG και IGM έναντι ερυθράς
HCV (Ηπατίτιδα C)
Γενική εξέταση ούρων
Αντισώματα IGG και IGM έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV)
Αντισώματα λιστέριας
Αντισώματα IGG και IGM έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ασβέστιο αίματος (Ca)
Φώσφορος αίματος (P)
Ασβέστιο (Ca) ούρων 24h
Φώσφορος (Ρ) ούρων 24h
VitD3(OH) 25
Μέτρηση οστικής πυκνότητας

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

CEA (Καρκινικό αντιγόνο)
Ca-125 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 125)
Ca 19-9 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 19-9)
Ca 15-3 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 15-3)
a-feto
ΕΛΕΓΧΟΣ CHECK UP ΓΙΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Κόστος: 35€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

HCV (Αντισώματα Ηπατίτιδας C)
HIV I & II
HbsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο)
HbsAg (Αντίσωμα επιφανείας Ηπατίτιδας Β)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

Κόστος: 30€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)
f-PSA (ελεύθερο προστατικό αντιγόνο)
RATIO

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχογράφημα προστάτη ουροδόχου κύστεως προ και μετά ούρησης
PSA

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ I

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Κλινική Εξέταση από εξειδικευμένο ουρολόγο

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ I

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Κλινική Εξέταση από εξειδικευμένο ουρολόγο και Ουροροομετρία

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές