Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

cardiac hypertension checkup for the month of May

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 70€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Triplex Καρδιάς
 ΗΚΓ
 Holder Πιέσεως 24ώρου

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές