Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

urology department discount package for the month of June

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ουρολογική Εξέταση
 Uroflow (Ουροροομετρία)

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές