Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

CEΑ(Καρκινικό αντιγόνο)
 Ca-125 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 125)
 Ca 19-9 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 19-9)
 Ca 15-3 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 15-3)

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές