Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Αιματολογικός Έλεγχος Ζαχάρου & Γλυκοζυλιωμένης

Κόστος: 50€

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές