Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Young female patinet have ulstrasound examination of the abdomen

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι

Κόστος: 65€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή μαστογραφία
 Υπερηχογράφημαέσω γεννητικών οργάνων
κοιλιακό ή ενδοκολπικό

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ

Κόστος: 65€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τest PAP
 Καλλιέργεια κολπικού υγρού αερόβια-αναερόβια
 Μικροσκοπική
εξέταση κολπικού υγρού
Έλεγχος για μυκόπλασμα-ουρεόπλασμα
κολπικού υγρού
Καλλιέργεια για Mycoplasma Hominis
 Καλλιέργεια για Ureoplasma Urealiticum
 Ανίχνευση για Clamydia-Trachomatis

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχογράφημα μαστών
 Test PAP

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Κόστος: 55€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή μαστογραφία
 Υπερηχογράφημα μαστών

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Κόστος: 70€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχογράφημα μαστών
 Ψηφιακή μαστογραφία
 Επίσκεψη σε χειρουργό μαστού

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 120€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική εξέταση αίματος
 Ομάδα αίματος
 RH (Rhesus)
Σάκχαρο ορού
Ουρία ορού
Φερριτίνη ορού
Σίδηρος ορού (Fe)
 VDRL
 Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
HBsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο)
Μυκόπλασμα-Ουρεόπλασμα κολπικού υγρού
Αντισώματα IGG και IGM έναντι ερυθράς
HCV (Ηπατίτιδα C)
 Αντισώματα IGG και IGM έναντικυτταρομεγαλοϊού (CMV)
 Αντισώματα λιστέριας
Αντισώματα IGG και ΙGM έναντι
τοξοπλάσματος (TOXO)
Γενική εξέταση ούρων

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές