Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

OBGYN discount package for the month of October

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γυναικολογική Εξέταση
 ΤΕΣΤ ΠΑΠ
 Υπέρηχος Γυναικολογικός
 Κολποσκόπηση
 Ψηλάφηση

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές