Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΤΕΣΤ ΠΑΠ
 Ενδοκολπικός Υπέρηχος

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές