Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CHECK UP

Κόστος: 90€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΗΚΓ
Triplex Καρδιάς
Τεστ Κοπώσεως
Γενική Αίματος
Κλινική Εξέταση

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές