Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Spinal x-ray

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Ι

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Μέτρηση οστικής πυκνότητας
 Ασβέστιο (Ca) ούρων24h

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΙΙ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ασβέστιο αίματος (Ca)
 Φώσφορος αίματος (P)
 Ασβέστιο (Ca) ούρων 24h
Φώσφορος (P) ούρων 24h
VitD3(OH) 25
Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές