Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Young Woman Doing Neck Ultrasound Examination

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ Ι

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
TSH
Υπερηχ/μα θυρεοειδούς

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΙΙ

Κόστος: 55€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
 TSH
Υπερηχ/μα θυρεοειδούς
Ενδοκρινολογική εξέταση

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Ι

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
 TSH
Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΙΙ

Κόστος: 25€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
 TSH

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΙΙΙ

Κόστος: 20€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Αντιθυρεοειδικά αντισώματα
 Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
 Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές